Trade news z Fermatem

November 9, 2016  

Nowy numer dwumiesięcznika TRADE NEWS opublikował wywiad z właścicielem naszej firmy panem Jiřím Ferencem. W artykule Jiři Ferenc wypowiada się na temat chińskiej gospodarki i obecnej sytuacji czeskich eksporterów na tym rynku, który ocenia jako stagnacyjny – chińska gospodarka rozwija się najwolniej za ostatních 25 lat.

Październikowy wydruk czasopisma poświęca uwagę biznesu i sytuacji eksportu w Chinach, które w całoświatowej skali są największym eksporterem i drugim największym importerem towaru.

http://antecom.cz/upload/tradenews/Trade_News_2016_09.pdf