FFC 100

October 12, 2016  

FFC 100 to centrum frezarskie zaprojektowane i wytworzone w firmie FERMAT. Jego nazwa oznacza: F = frezarka, F = Fermat -producent, C = compact (kompaktowa). Liczba w nazwie oznacza długość wysuwu wrzeciennika wyrażoną w milimetrach. Wszystkie główne komponenty, takie jak wrzeciennik, kolumna, łoże, płyta mocująca, głowice frezarskie są projektowane i wykonywane przez Fermat. Zapewnia to wysoką jakość produktów Fermat, szybki serwis i zaopatrzenie w każdą część zamienną ze względu na swój magazyn.

Pole robocze obrabiarki jest w pełni zabudowane.

Główne osie obrabiarki

X – oś poprzeczna, odpowiadająca ruchowi kolumny

3 000, 4 000, 5 000mm

Y – oś wzdłużna, odpowiadająca ruchowi wrzeciennika

1 000, 1 100, 1 200 mm

Z – oś pionowa, ruch wrzeciennika wzdłuż kolumny

1 200, 1 600, 2 000 mm

C/A – osie obrotowe głowicy frezarskiej

±180°

1

Z racji tego, że w porównaniu do wytaczarek, centrum frezarskie nie ma wysuwanego wewnętrznego wrzeciona (podobnie jak mechanizmu zwalniającego i mocującego narzędzie), znalazło się więc miejsce do zamocowania głównego serwo-silnika, oraz dwustopniowej przekładni planetarnej wewnątrz wrzeciennika.

Głowica

Prosta Głowica może być rozważona jako częściowy zamiennik wrzeciona wytaczarskiego. W porównaniu do głowic frezarskich, prosta głowica może osiągać wyższe obroty maksymalne, a jej mniejsze wymiary pozwalają na obróbkę głębokich otworów, które mogą byćtrudne dla obróbki głowicami frezarskimi. Wrzeciono prostej głowicy osadzone jest na pięciu łożyskach, które chłodzone są olejem. Długość prostej głowicy nie jest stała, oferowan są różne długości, zależnie od wymagań klienta.

2

Wielką zaletą głowicy UHA 0.001, w porównaniu do innych, jest to, że potrafi uzyskać dowolne położenie “niemożliwe kąty” obrotu osi jak pokazano na rysunku (30 stopni w osi Y ). Kiedy chcemy osiągnąć końcową pozycję na „normalnej” głowicy, nie jest to nigdy dokładnie kąt 30°. Powoduje to powstawanie naprężeń w głowicy i w narzędziu powodując ich szybsze zużycie i obniżenie dokładności obróbki. Wymagane pozycjonowanie dla kąta 30° to (C -74,46°, A +137,06°).

3